Dialekty Trznadla w Polsce about_us news tutorials links login

Krok 3: Mapa nagrań

> Idź do następnego kroku (Jak nagrywać)

Sytuacja/Położenie w Polsce

Nagrania pojawiają się na mapie natychmiast po ich przesłaniu. Gdy nagranie zostanie przeanalizowane, tymczasowy znak zapytania zostaje zastąpiony przez odpowiedni symbol danego dialektu. Mamy nadzieję, że w końcu osiągniemy pokrycie mapy dialektami takie samo jak w Czechach.

Pokaż w pełnej wersji