Dialekty Trznadla w Polsce about_us news tutorials links login

Krok 1: O trznadlu

> Idź do następnego kroku (Sprawdź zgodność twojego urządzenia do nagrywania dźwięków)

Jak wygląda trznadel?

Trznadel to pospolity ptak śpiewający wielkości wróbla. Jednak nawet jeśli nie śpiewa, możesz łatwo rozpoznać samca tego gatunku po jasnożółtej głowie i żółtawej dolnej części ciała. Samice i osobniki młodociane są znacznie mniej kolorowe. U lecącego trznadla widać białe marginesy na ogonie. Jego dziób jest krótki i stożkowaty.

Jak możesz rozpoznać jego piosenkę?

Piosenka trznadla jest prosta i łatwo zapamiętać jej melodię, często transkrybowana w języku angielskim jako: „A little bit of bread and no cheese“. W wielu pospolitych dialektach ptaki dodają jeszcze końcówkę „please.“ Warto zapamiętać, że śpiew składa się z serii powtarzanych dźwięków (tzw. sylab), które są coraz głośniejsze, a po nich następują dwa gwizdy, jeśli ptak zaśpiewał pełną wersję piosenki. Śpiew ma charakter nieciągły, po trwającej zwykle około 2 sekund piosence następuje dłuższa trwająca około 8 sekund przerwa.

Samce trznadli są wytrwałymi śpiewakami. Ich przyjemny, lecz raczej monotonny śpiew można usłyszeć od wczesnej wiosny aż do późnego lata.

Gdzie możesz go znaleźć?

Trznadle są spotykane głównie w otwartym krajobrazie rolniczym, ale preferują miejsca gdzie pojawiają się w nim pewne dodatkowe elementy: zarośnięte obrzeża polne, żywopłoty, aleje śródpolne itp.. Ponadto, pospolite są też wzdłuż potoków, na terenach z pofragmentowanymi lasami, na skrajach lasów, polanach i porębach.

Trochę na temat dialektów

Śpiew trznadla nie brzmi wszędzie tak samo. Słuchając uważnie (lub przeglądając sonogramy, będące graficznym odwzorowaniem dźwięków), można rozróżnić kilka tzw. dialektów, mających odmienne zakończenia piosenek, a schematycznie przedstawionych poniżej. Dialekty wyróżnione na żółto są bardziej pospolite w centralnej i wschodniej Europie, czerwone w zachodniej i północnej, ale w wielu regionach mają one rozmieszczenie mozaikowe.

Główne dialekty trznadla różnią się częstotliwością i długością końcowych sylab o charakterze gwizdów. Przesłuchaj je uważnie! (Przełączaj się pomiędzy odrębnymi dialektami poprzez kliknięcie miniaturki sonogramów po prawej stronie.)

Jak możesz pomóc w badaniach?

Badanie rozmieszczenia dialektów ptaków i innych zwierząt pomaga wyjaśniać wiele aspektów ich zachowania, dyspersji, migracji, włącznie z reakcją na zmiany środowiskowe. Jednakże takie badania wymagają dużego nakładu pracy przy zbieraniu danych z olbrzymich i odddalonych od siebie geograficznie terenów, przy przeważnie ograniczonym budżecie i czasie. Dlatego angażowanie do badań amatorów ma tu ogromne znaczenie. Pod pewnymi względami trznadel wydaje się być idealnym gatunkiem do takich badań. Jego śpiew jest łatwo rozpoznawalny i może być nagrywany od wczesnej wiosny aż do lata, wykorzystując łatwo dostępne urządzenia jak smartfony, cyfrowe kamery czy odtwarzacze MP3. Możesz znacząco pomóc w badaniach bez opuszczania swojego miasta lub wsi, bo dla nas mogą to być wciąż niezbadane tereny pod względem charakteru śpiewu trznadla! Chcesz się dowiedzieć więcej? Po prostu podążaj następującymi krokami...

> Idź do następnego kroku ( Sprawdź zgodność twojego urządzenia do nagrywania dźwięków)