Dialekty Trznadla w Polsce about_us news tutorials links login

O zespole

Tomasz Osiejuk (osiejuk@amu.edu.pl)

Tomasz Osiejuk

Jest ekologiem behawioralnym skupiającym się na ewolucji komunikacji akustycznej u zwierząt, głównie ptaków. W swoich badaniach szczegółowo zajmuje się funkcją i budową sygnałów akustycznych, organizacją i zmiennością śpiewu ptaków oraz komunikacją konwencjonalną. Modelami w jego projektach są głównie ortolany, trznadle, potrzeszcze oraz derkacze, ale prowadził też prace badawcze na skowronku, na ptakach z rodzaju Acrocephalus i Anthus. Od kilku lat skupia się też na awifaunie górskich lasów deszczowych Kamerunu. Jest kierownikiem Zakładu Ekologii Behawioralnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i koordynatorem projektu Dialekty Trznadla w Polsce.

Katarzyna Łosak (kasiek@amu.edu.pl)

Katarzyna Łosak

Jest specjalistą w Zakładzie Ekologii Behawioralnej UAM. W swojej pracy doktorskiej porównywała zmienność śpiewu, dialekty i organizację czasową dwóch odległych i odmiennych od siebie populacji ortolana z Polski i Norwegii. Teraz bierze udział w bioakustycznych projektach zakładu, skupiając się na analizie śpiewu i pracach terenowych (nagrywaniu ptaków, eksperymentach typu playback). W projekcie Dialekty Trznadla w Polsce zajmuje się analizą nagrań, przydzielaniem piosenek do dialektów oraz stroną internetową, profilami na facebooku, twitterze oraz komunikacją z wolontariuszami.

> Skontaktuj się z nami