Dialekty Trznadla w Polsce about_us news tutorials links login

O projekcie

Projekt Dialekty trznadla w Polsce został zainspirowany przez bardzo udany i cieszący się powodzeniem społeczno-naukowy projekt Dialekty czeskich trznadli (Nářečí českých strnadů), który wystartował w Czechach w 2011 roku. Gości on na stronie internetowej projektu Yellowhammer Dialects, skupionego na porównaniu dialektów trznadli z Nowej Zelandii, gdzie gatunek ten został introdukowany, ze źródłowym obszarem, Wielką Brytanią.

Dlaczego trznadel?

Trznadel jest pospolitym, małym i rzucającym się w oczy ptakiem śpiewającym, dzięki temu wydaje się być idealnym do badania funkcji dialektów w komunikacji dźwiękowej zwierząt. W jego prostym śpiewie można wyróżnić kilka dialektów, szeroko rozproszonych w Europie, ale nakładających się mozaikowo w swoich zasięgach. Większość ptaków na danym terenie śpiewa tylko jednym dialektem, który prawdopodobnie jest stabilny na przestrzeni lat.

Dlaczego wolontariusze??

Trznadla łatwo rozpoznać, śpiewa prawie przez cały sezon lęgowy i właściwie od rana do wieczora. Do nagrania jego śpiewu wykorzystać można wiele spośród pospolitych gadżetów (włącznie ze smartphonami, kamerami cyfrowymi, dyktafonami). Dlatego społeczności takie jak ornitolodzy amatorzy, turyści, czy entuzjaści natury mogą nagrywać śpiew trznadla w swoim pobliżu, przesłać nagrania i w ten sposób uczestniczyć w projekcie badawczym na wielką skalę, który nie byłby możliwy bez ich udziału.

Czy to działa??

Podobny społeczno-naukowy projekt dotyczący dialektów trznadla, prowadzony w Czechach, okazał się wielkim sukcesem. Podczas dwóch lat uzyskaliśmy ponad 1700 nagrań pochodzących z niemalże całego kraju. Nagrania śpiewu trznadla wzbogaciły codzienne spacery, wycieczki rowerowe lub rodzinne naszych wolontariuszy. Dla niektórych, kolekcjonowanie nagrań z różnych miejsc i pojawianie się ich na interaktywnej mapie online stało się prawdziwą pasją.

Chcesz pomóc?

Jeśli możesz nagrywać dla nas trznadle, po prostu podążaj kolejnymi krokami widocznymi na żółtych polach na górze strony.

> Przejdź do następnego kroku (O trznadlu)