Dijalekti žute strnadice u Hrvatskoj about_us news tutorials links login

Korak 3: Karta snimaka

> Idite na sljedeći korak (Kako snimati)

Situacija u Hrvatskoj

Nakon što pošaljete snimke na stranicu, one se odmah pojave na karti. Jednom kad je snimka analizirana, privremeni upitnik zamijenjen je simbolom dotičnog dijalekta. Nadamo se da ćemo s vremenom postići pokrivenost kao i u Češkoj Republici.Czechach.

Prikazati na cijelom zaslonu
samo B slog
BC
BE
BD

BhBl
BlBh
BBe
rijetki B

samo X slog
XlB
XsB
XsBC

XsBhBl
XsBBe
rijetki X
BlBhd

Mix B
Mix X
BDB
Mix BC i XlB

Mix
Još nije identificiran
Mix BhBl i XlB
Ne/može se identificirati

Češka Republika

Projekt dijalekata žute strnadice provodimo od 2011. godine. Impresivan prizor, zar ne?

prikazati na cijelom zaslonu
samo B slog
BC
BE
BD

BhBl
BlBh
BBe
rijetki B

samo X slog
XlB
XsB
XsBC

XsBhBl
XsBBe
rijetki X
BlBhd

Mix B
Mix X
BDB
Mix BC i XlB

Mix
Još nije identificiran
Mix BhBl i XlB
Ne/može se identificirati

> Idite na sljedeći korak (Kako snimati)