Dijalekti žute strnadice u Hrvatskoj about_us news tutorials links login

Korak 1. O žutoj strnadici

> Idite na sljedeći korak (Provjera kompatibilnosti vašeg uređaja za snimanje)

Kako izgleda žuta strnadica?

Žuta strnadica je ptica veličine vrapca. Čak i kad ne pjeva, lako možete prepoznati mužjaka žute strnadice po žarko žutoj glavi i žućkastim dijelovima trbuha; ženke i mlade ptice obojene su manje intenzivno. U letu su na repu žute strnadice vidljivi bijeli rubovi. Kljun joj je kratak i stožastog oblika.

Kako možete prepoznati njezin pjev?

Pjev žute strnadice zapravo je jednostavan i lako pamtljiv, često ljudskim govorom izražen kao eng. "A little bit of bread and no cheese" ili njem. “Wie, wie, wie, wie hab ich dich lieb“. U većini najčešćih dijalekata, na kraju je još potrebno dodati „please“.

Mužjaci žute strnadice su vrlo uporni pjevači. Njihova ugodna, iako prilično jednolična, pjesma može se čuti od ranog proljeća pa sve do kasnog ljeta.

Gdje je možete pronaći?

Žuta strnadica najčešće obitava na poljodjelskim zemljištima s mjestimičnim raslinjem, npr. na rubovima polja, u živicama ili raslinju uz cestu. Nadalje, susrećemo ih i uz potoke, u rijetkim šumama te na rubovima šuma i šumskim čistinama.

O dijalektima

Pjev žute strnadice ne zvuči svugdje isto. Ukoliko poslušamo pažljivo (ili pogledamo na sonogram), možemo razlikovati nekoliko dijalekata na kraju pjeva. Kao što je shematski prikazano ispod, neki su dijalekti češći u središnjoj i istočnoj Europi (žuto), a neki u zapadnim i sjevernim dijelovima Europe (crveno). U mnogim regijama distribucija je mozaična.

Glavni dijalekti žute strnadice razlikuju se po frekvenciji i trajanju zadnjih slogova. Poslušajte! (Prebacujte se između različitih dijalekata odabirom malih sonograma s desne strane)

Kako možete pomoći u istraživanju?

Istraživanja distribucije ptičjih dijalekata mogu objasniti mnoge aspekte ponašanja vrste, rasprostranjenost i migracije, uključujući i odgovore na ekološke promjene. Međutim, takva istraživanja iziskuju naporan rad na skupljanju podataka s velikih geografskih područja, obično ograničen troškovima i vremenom. U tom smislu, žuta strnadica je idealna vrsta. Njezin pjev je lako prepoznatljiv i može se snimati od proljeća do ljeta raznim lako dostupnim uređajima kao digitalnim kamerama, pametnim telefonima ili mp3 player-ima. Možete pomoći istraživanjem neistraženih teritorija bez da napustite susjedstvo u vlastitom gradu ili selu! Samo nastavite sa sljedećim koracima...

> Idite na sljedeći korak (Provjera kompatibilnosti vašeg uređaja za snimanje)