Dijalekti žute strnadice u Hrvatskoj about_us news tutorials links login

Korak 4: Kako snimiti pjev žute strnadice?

> Idite na sljedeći korak (Spremanje podataka i slanje snimke)

Žuta strnadica je stanarica i pjeva od ranog proljeća do kasnog ljeta. U brojnim regijama je vrlo česta, iako u nekim regijama Europe bilježimo alarmirajuće opadanje brojnosti. Kada naiđete na pjevajuću žutu strnadicu, snimanje je vrlo jednostavno. Ako ste upoznati s identifikacijom žute strnadice, samo slijedite preporuke ispod.

1. Trajanje snimke

Pokušajte snimiti višestruko ponavljanje pjeva, barem dvadeset, ako je moguće. Neki mužjaci žute strnadice rijetko završavaju pjev, ali njegov je kraj presudan za identifikaciju dijalekta. Snimka bi trebala trajati barem 3 minute. Ako već poznajete pjev žute strnadice i imate dovoljno vremena, pričekajte dok ne čujete „potpis dijalekta“ na kraju završene pjesme.

2. Bilježenje bitnih informacija

Na terenu zabilježite sve potrebne informacije – datum i vrijeme, najbliže naselje, tip staništa, udaljenost od ptice i, ako je moguće, GPS koordinate. Bez navedenih podataka snimke su manje vrijedne! Najbolje je da govorite naglas sve informacije na početku ili kraju snimke. Podaci i snimka će na taj način biti povezani i nećete ih moći slučajno zamijeniti.

3. Broj mužjaka

Najčešće svaki mužjak pjeva samo jedan dijalekt (iako je uočeno da ponekad mješoviti pjevači pjevaju dva dijalekta), ali možda će više dijalekata biti zastupljeno na vašem području istraživanja! Zbog toga snimajte više ptica kada je to moguće. Najbolje je snimati mužjaka samo jednom da bi se smanjio rizik od neusklađenosti snimki – bolje je snimiti jednu dugačku snimku svake ptice nego više kraćih.

4. Izbor lokacije

Mužjaci žute strnadice koriste pjev za obranu teritorija, što znači da ćete gotovo uvijek čuti istu jedinku na određenom mjestu. Zato je bolje snimati na dovoljnoj udaljenosti (barem nekoliko stotina metara) od prethodne lokacije da bi se izbjeglo snimanje iste ptice više puta.

Ako imate kakvih pitanja, nemojte se ustručavati kontaktirati nas:
yellowhammerdialects.croatia@gmail.com.


> Idite na sljedeći korak (Spremanje podataka i slanje snimke)