Dijalekti žute strnadice u Hrvatskoj about_us news tutorials links login

O timu

Mario Slatki (mario.slatki@gmail.com)

Mario Slatki

Mario is a highschool biology teacher in „Druga gimnazija Varaždin“, Croatia. Also he is on the fourth year of his PhD at the University of Zagreb, Faculty of science, Department of biology. For his PhD thesis he is conducting research on bird communities in preserved alder, poplar and ash stands near river Drava in Croatia. His research includes primary and secondary hole-nesting birds in these stands in order to determine the correlation between bird community characteristics and floristic and structural charateristics of their habitat. He is also very interested in bird song recording and sound analysis, and he will be the lead coordinator for the citizen science project on yellowhammer dialects in Croatia.

Mario je nastavnik biologije na Drugoj gimnaziji u Varaždinu u Hrvatskoj. Usto je i student četvrte godine poslijediplomskog studija na Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu doktorske disertacije istražuje zajednice ptica u očuvanim šumama johe, topole i jasena na poplavnim područjima uz rijeku Dravu. Istraživanje obuhvaća primarne i sekundarne ptice dupljašice radi usporedbe sastava zajednica tih dupljašica s florističkim i strukturalnim sastavom šume. Osim toga zanima ga glasanje ptica, snimanje pjeva i analiza zvuka. Glavni je koordinator projekta građanske znanosti o dijalektima žute strnadice u Hrvatskoj.

Miloš Martinović (martinovic@hazu.hr)

Miloš Martinović

Miloš is an ecologist and assistant ornithologist in the Department of ornithology of CASA. Outside of his work and doctorate, both dealing with tern ecology and conservation, he is interested in bird vocalisations and biogeography. Also, having previously worked in the NGO Biom, he has experience in education and working with volunteers, which he hopes will contribute to the popularisation of our Yellowhammer research in Croatia.

Miloš je ekolog i asistent ornitolog u Zavodu za ornitologiju HAZU. Izvan posla i doktorata, za koje se bavi ekologijom i zaštitom čigri, interesiraju ga glasanja ptica i prostorne razlike u njihovom glasanju. Također zahvaljujući ranijem poslu u nevladinoj Udruzi Biom ima iskustva s edukacijom i radom s volonterima, čime se nada da će doprinijeti popularizaciji istraživanja žute strnadice u Hrvatskoj.

> Kontaktirajte nas